Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Department of Informatics & Computer Engineering

 

 

 

     

Πάρις Αστ. Μαστοροκώστας

Καθηγητής

 

Βιογραφικό

 

     
Δημοσιεύσεις

 

   

Τηλ.:                2105381127

Ηλ. ταχ.:        mast@puas.gr, mast@ieee.org

Fax:                2105381436

 

 

Ερευνητικά -  εκπαιδευτικά προγράμματα

 

 

   

Γνωστικά αντικείμενα:

  • Υπολογιστική ευφυΐα - εξόρυξη γνώσης

  • Αλγοριθμική

Mαθήματα καδημαϊκό

έτος 2017-2018):

 

 
 
  • Εξόρυξη Δεδομένων (θεωρία - εργαστήριο)

 
  • Ρομποτική (θεωρία)