Βιογραφικό Σημείωμα Π.Α. Μαστοροκώστα

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Department of Informatics & Computer Engineering

 

 

Πάρις Αστ. Μαστοροκώστας
Καθηγητής

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ο Πάρις Μαστοροκώστας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 1971. Το 1988 εισήχθη πρώτος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με βαθμό "9, Άριστα" το 1993. Τον Μάρτιο του 1999 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στο ίδιο τμήμα και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (με βαθμό "Άριστα"). Η διατριβή εστιάστηκε στην ανάπτυξη μεθόδων ασαφούς μοντελοποίησης και στην εφαρμογή αυτών σε πραγματικά προβλήματα αναγνώρισης μη γραμμικών συστημάτων.

 

Από το 1993 έως το 1997 εργάστηκε ως ερευνητής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., ενώ κατά τη διετία 1994-1996 επικουρούσε στη διδασκαλία μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών. Από το 1996 έως το 1999 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο του 1999 έως τον Σεπτέμβριο του 2000 υπηρέτησε στο Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού. Από το 2000 έως το 2002 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στα Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι Σερρών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Το 2002 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (τ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, το 2006 εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2010 εξελέγη Καθηγητής. Tα ακαδημαϊκά έτη 2004-2006, 2010-2011 και 2014-2015 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων. Τον Μάιο του 2015 εξελέγη Διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, καθήκοντα που άσκησε έως τον Απρίλιο του 2016.

 

Από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2018 υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Tμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, μετά από πρόσκληση μετάκλησης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Σημάτων & Συστημάτων.

Από τον Μάρτιο του 2018 υπηρετεί ως Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Αναπληρωτής Διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στην Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.

 

Παράλληλα με την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα, άσκησε το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το 1994 έως το 2002, εκπονώντας σειρά μελετών και κατασκευάζοντας εξειδικευμένο λογισμικό για την τοπική αυτοδιοίκηση, υγειονομικούς φορείς και ιδιώτες. Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως μέλος Ε.Π. έως σήμερα, συμμετέχει ως επιστημονικά υπεύθυνος και κύριος ερευνητής σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Εξόρυξη Δεδομένων και Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Παράλληλα διδάσκει το μάθημα Υπολογιστική Ευφυα - Νοήμονα Συστήματα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα και συνεισφέρει στη διδασκαλία των μαθημάτων Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυας και Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.

Τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2015 συμμετείχε στο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας MSc in Communication & Information Systems, συνεισφέροντας στη διδασκαλία των μαθημάτων Advance Database Systems - Data Mining και Computational Intelligence - Machine Learning. Τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017 συνεισέφερε στη διδασκαλία των μαθημάτων Ανάπτυξη Λογισμικού και Νοήμονα Συστήματα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Eλληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διδάσκοντας τη θεματική ενότητα Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική.

 

Στα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η αλγοριθμική, η υπολογιστική ευφυα, η μηχανική μάθηση και η εξόρυξη γνώσης, οι εφαρμογές τους σε προβλήματα τηλεπισκόπησης, χαρτογραφίας, διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, σε βιοϊατρικά και τηλεπικοινωνιακά προβλήματα, καθώς και ο παράλληλος προγραμματισμός.

 

Διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (κατά τις προπτυχιακές σπουδές) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κατά τις μεταπτυχιακές σπουδές). Το 1989 του απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 1985 έλαβε βραβείο στο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και συμμετείχε στη μαθηματική Ολυμπιάδα. Eίναι πρεσβύτερο μέλος (senior member) του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς.