Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Department of Informatics & Computer Engineering

 

 

 

     

Πάρις Αστ. Μαστοροκώστας

Καθηγητής

 

Βιογραφικό

 

     
Δημοσιεύσεις

 

   

Ηλ. ταχ.:        mast@uniwa.gr, mast@ieee.org

 

 

Ερευνητικά -  εκπαιδευτικά προγράμματα

 

 

   

Γνωστικά αντικείμενα:

  • Υπολογιστική ευφυΐα - εξόρυξη γνώσης

  • Αλγοριθμική

  • Επεξεργασία Σήματος

Προπτυχιακά μαθήματα καδημαϊκό

έτος 2018-2019):

 

 
 
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

 
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος