Δημοσιεύσεις Π.Α. Μαστοροκώστα Δρ

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Department of Informatics & Computer Engineering

Πάρις Αστ. Μαστοροκώστας
Καθηγητής

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 • Κ. Evangelidis, T. Papadopoulos, K. Papatheodorou, P. Mastorocostas, C. Hilas, 3D Geospatial Visualizations: Animation and Motion Effects on Spatial Objects, Computers and Geoscience, vol. 111, pp. 200-212, February 2018.

 • D. Varsamis, E. Outsios, P. Mastorocostas, A Hybrid Learning Algorithm for Locally Recurrent Neural Networks, Contemporary Engineering Sciences, vol. 11, no 1, pp. 1-13, 2018.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, Telecommunications Call Volume Forecasting with a Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network, Telecommunication Systems, vol. 63, no 1, pp. 15-25, 2016.

 • D. Varsamis, N. Karampetakis, P. Mastorocostas, Transformations Between Two-Variable Polynomial Bases with Applications, Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 10, no 4, pp. 1303-1311, 2016.

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, Classification of Remotely Sensed Images Using the GeneSIS Fuzzy Segmentation Algorithm, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, nο 10, pp. 5352-5376, October 2015.

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, A Region-Based GeneSIS Segmentation Algorithm for Classification of Remotely Sensed Images, Remote Sensing, vol. 7, pp. 2474-2508, 2015.

 • C. Hilas, P. Mastorocostas, I. Rekanos, Clustering of Telecommunications Users Profiles for Fraud Detection and Security Enhancement in Large Corporate Networks: A Case Study, Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 9, no 4, pp. 1709-1718, 2015.

 • D. Varsamis, N. Karampetakis, P. Mastorocostas, An Optimal Bivariate Polynomial Interpolation Basis for the Application of the Evaluation-Interpolation Technique, Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 8, no 1, pp. 117-125, 2014.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, SCOLS-FuM: A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Telecommunications Time-Series Forecasting, Informatica, vol. 25, no 2, pp. 221-239, 2014.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting, International Journal on Advances in Computing and Communication Technologies, vol. 3, iss. 1, pp. 7-11, 2013.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, A Recurrent Neural Network-based Forecasting System for Telecommunications Call Volume, Applied Mathematics & Information Sciences, vol. 7, no 5, May, pp. 1643-1650, September 2013.

 • C. Hilas, I. Rekanos, P. Mastorocostas, Change Point Detection in Time Series Using Higher Order Statistics: A Heuristic Approach, Mathematical Problems in Engineering, doi: 10.1155/2013/317613, June 2013.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, ReNFFor: A Recurrent Neurofuzzy Forecaster for Telecommunications Data, Neural Computing and Applications, vol. 22, iss. 7-8, pp. 1727-1734, June 2013.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, A Computational Intelligence-based Forecasting System for Telecommunications Time Series, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 25, iss. 1, pp. 200-206, February 2012.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, A Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network for System Identification, Neural Computing and Applications, vol. 18, no 7, pp. 707-717, October 2009.

 • P. Mastorocostas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, A Pipelined Recurrent Fuzzy Model for Real-Time Analysis of Lung Sounds, Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 21, iss. 8, pp. 1301-1308, December 2008.

 • C. Hilas, P. Mastorocostas, Αn Application of Supervised and Unsupervised Learning Approaches to Telecommunications Fraud Detection, Knowledge-Based Systems, vol. 21, iss. 7, pp.721-726, October 2008.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Hilas, C. Mastorocostas, A Generalized Takagi-Sugeno-Kang Recurrent Fuzzy-Neural Filter for Adaptive Noise Cancellation, Neural Computing and Applications, vol. 17, no 5-6, pp. 521-529, October 2008.

 • P. Mastorocostas, Simulated Annealing Dynamic RPROP for Training Recurrent Fuzzy Systems, Advances in Fuzzy Sets and Systems, vol. 2, iss. 3, pp. 283-300, October 2007.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds, IEE Electronics Letters, vol. 43, iss. 6, pp. 320-322, March 2007.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Dynamic Fuzzy-Neural Filter for Separation of Discontinuous Adventitious Sounds from Vesicular Sounds, Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 60-69, 2007.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Stable Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks: Application to the Analysis of Lung Sounds, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 36, no 2, pp. 242-254, April 2006.

 • P. Mastorocostas, A Recurrent Fuzzy Filter for the Analysis of Lung Sounds, Fuzzy Sets and Systems, vol. 157, iss. 4, pp. 578-594, February 2006.

 • P. Mastorocostas, Resilient Back Propagation Learning Algorithm for Recurrent Fuzzy Neural Networks, ΙΕΕ Electronics Letters, vol. 40, no 1, pp. 57-58, January 2004.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, An Orthogonal Least Squares Method for Recurrent Fuzzy-Neural Modeling, Fuzzy Sets and Systems, vol. 140, iss. 2, pp. 285-300, December 2003.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Recurrent Fuzzy Neural Model for Dynamic System Identification, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 32, no 2, pp. 176-190, April 2002.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, V. Petridis, A Constrained Orthogonal Least Squares Method for Generating TSK Fuzzy Models: Application to Short-Term Load Forecasting, Fuzzy Sets and Systems, vol. 118, iss. 2, pp. 35-53, March 2001.

 • P. Mastorocostas, Y. Tolias, J. Theocharis, L. Hadjileontiadis, S. Panas, An Orthogonal Least Squares-Based Fuzzy Filter for Real-Time Αnalysis of Lung Sounds, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 47, no 9, pp. 1165-1176, September 2000.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, FUNCOM: A Constrained Learning Algorithm for Fuzzy Neural Networks, Fuzzy Sets and Systems, vol. 112, iss. 1, pp. 1-26, May 2000.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis, A. Bakirtzis, A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Short Term Load Forecasting, Mathematics and Computers in Simulation, vol. 51, iss. 3-4, pp. 221-232, January 2000.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A. Bakirtzis, Fuzzy Modeling for Short Term Load Forecasting Using an Orthogonal Least Squares Method, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 14, no 1, pp. 29-36, February 1999.

 • N. Margaris, P. Mastorocostas, On the Nonlinear Behaviour of the Analog Phase Locked Loop: Synchronization, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 43, no 6, pp. 621-629, December 1996.

Δημοσιεύσεις σε βιβλία και συλλογικούς τόμους

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, Lecture Notes in Electrical Engineering (Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Science, and Engineering), vol. 151, Springer, 2012.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6675, Springer, 2011.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, Innovations and Advanced Techniques in Systems, Computing Sciences and Software Engineering, Editor: K. Elleithy, Springer, 2008.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4669, Springer, 2007.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, Advances and Innovations in Systems, Computing Sciences and Software Engineering, Editor: K. Elleithy, Springer, 2007.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis, A. Bakirtzis, Computational Intelligence in Systems and Control Design and Applications, Editor: S.G. Tzafestas, Kluwer Academic Publishers, 2000.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 • D. Varsamis, C. Talagkozis, A. Tsimpiris, P. Mastorocostas, Α Parallel Implementation of K-Means in Matlab, Proceedings of 19th International Conference on Advances in Distributed and Parallel Computing (ICADPC 2017), Istanbul, Turkey, October 2017.

 • S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, D. Bogas, P. Mastorocostas, A. Balouktsis, V. Petridis, Reconfigurable Hyper-Structures for Intrinsic Digital Circuit Evolution, Proceedings of 8th International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-Electronics (CENICS 2015), Venice, Italy, August 2015.

 • D. Stavrakoudis, S. Mylonas, C. Topalogou, J. Theocharis, P. Mastorocostas, Exploiting the Interpretability of Fuzzy Rule-based Classifiers for Analyzing Hyperspectral Remotely Sensed Data, Proceedings of 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Zakynthos, Greece, July 2015.

 • S. Kazarlis, J. Kalomoiros, P. Mastorocostas, V. Petridis, A. Balouktsis, V. Kalaitzis, A. Valais, A Method for Simulating Digital Circuits for Evolutionary Optimization, Proceedings of 10th International Joint Conferences on Systems, Computing Sciences and Software Engineering, December 2014.

 • C. Topaloglou, S. Mylonas, D. Stavrakoudis, P. Mastorocostas, J. Theocharis, Accurate Crop Classification Using Hierarchical Fuzzy Rule-based Systems, Proceedings of 2014 SPIE International Conference on Remote Sensing, Amsterdam, The Netherlands, September 2014.

 • D. Varsamis, C. Talagkozis, P. Mastorocostas, E. Outsios, The Performance of the MATLAB Parallel Computing Toolbox in Specific Problems, Proceedings of 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Santorini, July 2014.

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, J. Theocharis, P. Mastorocostas, Spectral-Spatial Classification of Remote Sensing Images Using a Region-based GeneSIS Segmentation Algorithm, Proceedings of 21rd IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Beijing, China, July 2014, pp. 1976-1984.

 • S. Mylonas, D. Stavrakoudis, C. Topalogou, J. Theocharis, P. Mastorocostas, A Watershed-based Spectral-Spatial Segmentation and Classification Scheme for Remote Sensing Images, Proceedings of 5th GEOBIA, Thessaloniki, May 2014, pp. 335-338.

 • C. Hilas, S. Kazarlis, I. Rekanos, P. Mastorocostas, A Genetic Programming Approach to Telecommunications Fraud Detection and Classification, Proceedings of International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers, Venice, Italy, March 2014, pp. 77-83.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, A Block-Diagonal Recurrent Neural Network for Telecommunications Call Volume Forecasting, Proceedings of International Conference on Computer Science and Electronics Engineering, Dubai, U.A.E., ISBN: 9788192710419, November 2013, pp. 7-11.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, D. Varsamis, S. Dova, A Telecommunications Call Volume Forecasting System based on a Recurrent Fuzzy Neural Network, Proceedings of 2013 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Dallas, U.S.A., August 2013, doi: 10.1109/IJCNN.2013.6707102.

 • D. Varsamis, P. Mastorocostas, A. Papakonstantinou, N. Karampetakis, A Parallel Searching Algorithm for the Insetting Procedure in MATLAB Parallel Toolbox, Proceedings of Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland, September 2012, pp. 587-593.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, S. Dova, D. Varsamis, A TSK-based Fuzzy System for Telecommunications Time-series Forecasting, Proceedings of 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems, Sofia, Bulgaria, vol. I, September 2012, pp. 146-151.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, S. Dova, D. Varsamis, Forecasting of Telecommunications Time-series via an Orthogonal Least Squares-based Fuzzy Model, Proceedings of 21st IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Brisbane, Australia, June 2012, doi: 10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251254.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, Telecommunications Data Forecasting Based on a Dynamic Neuro-Fuzzy Network, Proceedings of 8th International Symposium on Neural Networks, Guilin, China, May-June 2011, pp. 529-537.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, A Computational Intelligence Approach for Forecasting Telecommunications Time Series, Proceedings of 2010 International Conference on Telecommunications and Networking, December 2010.

 • C. Hilas, I. Rekanos, S. Goudos, P. Mastorocostas, J. Sahalos, Change Level Detection in time Series Using Higher Order Statistics, Proceedings of 16th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, July 2009.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, Α Locally Recurrent Globally Feed-forward Fuzzy Neural Network for Processing Lung Sounds, Proceedings of 2007 International Conference on Artificial Neural Networks, Porto, September 2007, Portugal, pp. 120-128.

 • P.Α. Mastorocostas, C.S. Hilas, A Block-Diagonal Dynamic Fuzzy Filter for Adaptive Noise Cancellation, Proceedings of 2007 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering, December 2007, pp. 387-392.

 • P. Mastorocostas, A Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network for Dynamic System Identification, Proceedings of 16th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, London, UK, July 2007, pp. 11-16.

 • D. Stavrakoudis, P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Pipelined Recurrent Fuzzy Neural Filter for the Separation of Lung Sounds, Proceedings of 16th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, London, UK, July 2007, pp. 49-54.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds, Proceedings of 2006 International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, A Recurrent Neural Filter for Adaptive Noise Cancellation, Proceedings of 5th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, February 2006, pp. 341-346.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, A Simulated Annealing-Based Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks, Proceedings of 5th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, February 2006, pp. 244-249.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, C. Hilas, A Recurrent Fuzzy Filter for Adaptive Noise Cancellation, Proceedings of CIMCA 2005, Vienna, Austria, November 2005, pp. 408-413.

 • P. Mastorocostas, D. Varsamis, C. Mastorocostas, I. Rekanos, An Accelerating Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent Neural Networks, Proceedings of CIMCA 2005, Vienna, Austria, November 2005, pp. 403-408.

 • P. Mastorocostas, A Constrained Optimization Algorithm for Training Locally Recurrent Globally Feedforward Neural Networks, Proceedings of 2005 IEEE International Conference on Neural Networks, Montreal, Canada, July-August 2005, pp. 717-722.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Recurrent Fuzzy-Neural Filter for Real-Time Separation of Lung Sounds, Proceedings of 2005 IEEE International Conference on Neural Networks, Montreal, Canada, July-August 2005, pp. 3023-3028.

 • P. Mastorocostas, I. Rekanos, Simulated Annealing Dynamic RPROP for Training Recurrent Fuzzy Models, Proceedings of 14th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Reno, U.S.A., May 2005, pp. 1086-1091.

 • P. Mastorocostas, C. Hilas, A Dynamic Fuzzy-Neural Filter for the Analysis of Lung Sounds, Proceedings of 2004 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Hague, the Netherlands, October 2004, pp. 2231-2236.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, On Stable Learning of Block-Diagonal Recurrent Neural Networks - Part II: Application to the Analysis of Lung Sounds, Proceedings of 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Βudapest, Hungary, July 2004, pp. 821-826.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, On Stable Learning of Block-Diagonal Recurrent Neural Networks - Part I: The RENNCOM Algorithm, Proceedings of 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, Βudapest, Hungary, July 2004, pp. 815-820.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, D-OLS: An Orthogonal Least Squares Method for Dynamic Fuzzy Models, Proceedings of 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Melbourne, Australia, December 2001, pp. 119-122.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Generalized TSK Dynamic Fuzzy Neural Network: Application to Adaptive Noise Cancellation, Proceedings of 9th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, San Antonio, U.S.A., May 2000, pp. 877-882.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, Orthogonal Least Squares based Fuzzy Model for Short Term Load Forecasting, Proceedings of IMAC International Symposium on Soft Computing, Athens, June 1998.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, Orthogonal Least Squares Fuzzy Modelling of Nonlinear Dynamical Systems, Proceedings of 6th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona, Spain, July 1997, pp. 1147-1152.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, FUNCOM: An Efficient Fuzzy Neural Training Algorithm, Proceedings of 5th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, New Orleans, U.S.A., September 1996, pp. 380-386.

 • P. Mastorocostas, J. Theocharis, A Fast Learning Hybrid Algorithm for Training Fuzzy Neural Networks, Proceedings of 1996 IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, February 1996, pp. 129-132.

Eτεροαναφορές (14/04/2018)

Συνολικά έχουν εντοπιστεί 838 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο.

Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - συνέδρια

 • IEEE Transactions on Fuzzy Systems

 • IEEE Transactions on Neural Networks

 • ΙΕΕΕ Transactions on Neural Networks and Learning Systems

 • IEEE Transactions on Signal Processing

 • IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part Α

 • IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part Β

 • IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C

 • IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part Ι

 • IEEE Transactions on Cybernetics

 • IET Circuits, Devices and Systems

 • Fuzzy Sets and Systems

 • Applied Soft Computing

 • Neurocomputing

 • Neural Computing and Applications

 • Artificial Intelligence in Medicine

 • Engineering Applications of Artificial Intelligence

 • International Journal of Remote Sensing

 • Computer Methods and Programs in Biomedicine

 • Mathematical Problems in Engineering

 • Computational Intelligence and Neuroscience

 • Journal of Information Science and Engineering

 • International Journal of Computer Engineering Research

 • Information Technology Research Journal

 • Journal of Service Science and Management

 • Journal of Engineering and Computer Innovations

 • Advances in Materials Science and Engineering

 • Optimization Letters

 • Applied Mathematical Sciences

 • Journal of Education Research and Review

 • Journal of Surveying and Mapping Engineering

 • Modelling and Simulation in Engineering

 • International Journal of Telemedicine and Applications

 • 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007 ΙΕΕΕ International Joint Conferences on Neural Networks

 • 2013, 2011, 2009 ΙΕΕΕ International Conferences on Fuzzy Systems

 • 2018, 2014, 2012, 2010 IEEE World Congresses on Computational Intelligence

 • 2014, 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence

 • 2009 Mediterranean Conference on Control and Automation