Ερευνητικά - εκπαιδευτικά προγράμματα Π.Α. Μαστοροκώστα Δρ

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Department of Informatics & Computer Engineering

 

 

Πάρις Αστ. Μαστοροκώστας
Καθηγητής

 

 

Ερευνητικά προγράμματα

Ως επιστημονικώς υπεύθυνος

2/2012-1/2015

Y.Π.Δ.Β.Μ.Θ, ερευνητικό πρόγραμμα: μένες Αdvanced Computational Intelligence Methods for System Modeling, Classification and Remote Sensing: Application to the Land Cover Classification Problem. (Αρχιμήδης III ΕΣΠΑ).

2013

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Αναδρομικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα - εφαρμογή σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα.

2012

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Μοντελοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα με διαγώνιο πίνακα βαρών.

2012

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη ασαφούς μοντέλου Takagi-Sugeno-Kang ευέλικτης δομής για την πρόβλεψη τηλεπικοινωνιακής κίνησης: Επιλογή χαρακτηριστικών και μοντελοποίηση.

2011

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Εφαρμογή μεθόδων της υπολογιστικής νοημοσύνης σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα.

2010

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη νευροασαφών μοντέλων για την πρόβλεψη τηλεπικοινωνιακού φόρτου.

2008

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη δυναμικών νευροασαφών μοντέλων και εφαρμογή αυτών στην προσαρμοστική καταστολή του θορύβου.

2008

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη ταχέων αλγορίθμων εκμάθησης δυναμικών ασαφών συστημάτων.

1/2005-12/2007

Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για τη μοντελοποίηση βιοϊατρικών προβλημάτων. (Αρχιμήδης II – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

2005

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Διαχωρισμός πνευμονικών ήχων σε πραγματικό χρόνο με χρήση δυναμικών ασαφών συστημάτων.

2004

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη προσαρμοστικού φίλτρου, βασισμένου στο δυναμικό ασαφές μοντέλο DN-FNN, για το διαχωρισμό πνευμονικών ήχων.

2004

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη αλγορίθμων εκμάθησης αναδρομικών νευρωνικών δικτύων και εφαρμογή αυτών στη μοντελοποίηση μη γραμμικών συστημάτων.

2004

Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών, δεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Μελέτη της μεθόδου εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων RPROP και προσαρμογή της στο πρόβλημα της εκπαίδευσης αναδρομικών ασαφών νευρωνικών δικτύων.

Ως ερευνητής

2017

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Επιτροπή ερευνών, δωδεκάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα: Εκπαίδευση αναδρομικών συστημάτων βαθείας μάθησης - εφαρμογή στην αναγνώριση μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων.

4/2013-10/2015

Y.Π.Δ.Β.Μ.Θ, ερευνητικό πρόγραμμα: EVADIODE - Εξελικτικό υλικό (Evolvable Hardware) - αυτόματη σχεδίαση και υλοποίηση βέλτιστων ψηφιακών διατάξεων με χρήση μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής (Αρχιμήδης III ΕΣΠΑ).

10/2007-12/2007

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού για το κεντρικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου (INTERREG III B CADSES).

1/2007-3/2008

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία ποταμών από ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικά ατυχήματα – RIVER SHIELD. Σχεδιασμός λογισμικού για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμώνα (INTERREG III B CADSES).

4/2004-8/2006

Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης ευθέων και αντίστροφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για τη σχεδίαση και τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μικροκυματικών διατάξεων (Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

4/2004-8/2006

Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητικό πρόγραμμα: Διάρθρωση περιεχομένου έγχρωμων εγγράφων (Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

11-12/2000

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ερευνητικό πρόγραμμα ASPIS: An Authentication and Protection Innovative Software System for DVD-ROM and Internet.

6-11/1996

Α.Π.Θ. Επιτροπή ερευνών, ερευνητικό πρόγραμμα: Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης κοπής δερμάτων (BRITE-EURAM 8519).

9/1995-8/1997

Α.Π.Θ. Επιτροπή ερευνών, ερευνητικό πρόγραμμα: Eνίσχυση ερευνητικής υποδομής.

1/1993-12/1994

Α.Π.Θ. Επιτροπή ερευνών, ερευνητικό πρόγραμμα: Προηγμένα συστήματα πληροφορικής.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

10/2014-10/2015

Ε.Μ.Π., Επιτροπή ερευνών: Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα - συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Διαδικαστικός Προγραμματισμός».

10/2014-4/2015

Ε.Μ.Π., Επιτροπή ερευνών: Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα - συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Ασαφής Λογική & Ασαφή Συστήματα».

6/2007-9/2007

T.E.I. Σερρών, Επιτροπή ερευνών: Προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ Σερρών.

4/2003-8/2008

T.E.I. Σερρών, Επιτροπή ερευνών: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Εισαγωγή/ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας.